Gekozen evenement: AANMAKEN VAN TRACTORNUMMER wijzig

De hoofdregels zijn :

- Slechts één nummer is er toegelaten per tractor, dit heeft NIETS te maken met het aantal keren dat men per evenement mag deelnemen (dit beslist iedere organisatie voor zijn eigen). Het tractornummer is zonder misbruik volledig gratis, is slechts 10cm x 5cm groot.

- Als men aanpikt aan de sleepwagen MOET men een GELDIG tractornummer hebben en moet die zichtbaar zijn van op de sleepwagen (dus bij voorkeur achteraan), het tractornummer MOET op de deelnemerslijst vermeld staan en in de juiste klasse zijn ingeschreven !

 

HET IS MOGELIJK DAT JE GEEN BEVESTIGINGSMAIL KRIJGT VAN UW INSCHRIJVING VOOR EEN TRACTORNUMMER OF DEELNAME AAN WEDSTRIJD ! VOORALEER OPNIEUW TE PROBEREN OM IN TE SCHRIJVEN ...  GELIEVE EERST NA TE KIJKEN OP DE LIJST OF JE INGESCHREVEN BENT (VIA GROENE KNOP BEKIJK INSCHRIJVINGEN). DANK !

 

Met vriendelijke & sportieve groeten,

Van Egroo Franky - The Black Fury